Rada Rodziców

Drukuj
PDF

Podczas zebrania wszystkich rodziców dnia 15 września 2016 roku wybrano nową Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017:

Przewodnicząca - p. Andrzej Kacprzyk

Zastępca -

Skarbnik - p. Trębska Paulina

 Członkowie:

- p.

- p.

- p.