Historia szkoły

Drukuj
PDF
stara_szkoaHistoria szkoły w Lniśnie sięga 1915 roku, kiedy to powstała tu jednoklasowa Publiczna Szkoła Elementarna. Nauka odbywała się w wynajętych chłopskich izbach. W 1921 roku kierowniczka szkoły Aniela Studzińska pisze list do ówczesnych władz w sprawie budowy szkoły. p.PitkaPodczas gdy okoliczne wsie rezygnują z utworzenia w nich szkół, w Lniśnie zostaje wzniesiony budynek szkoły. Oddano go do użytku w 1924 roku. Powiększono okręg szkolny: do tutejszej szkoły uczęszczały dzieci z kilku okolicznych wsi. Do 1939 roku szkoła była sześcioklasowa, podobnie po II wojnie światowej do 1948 roku. Następnie siedmioklasowa, potem ośmioklasowa aż do roku 1999, kiedy weszła w życie reforma szkolnictwa i liczbę klas zredukowano do sześciu. Od 1975 roku istnieje w szkole oddział zerowy. W latach 1968-70 rozbudowano budynek szkoły do dzisiejszych rozmiarów. Przybyło sal lekcyjnych, założono centralne ogrzewanie, łazienki. Ostatnia modernizacja szkoły miała miejsce w 2005 roku. Budynek ocieplono, wymienione zostały wszystkie okna, zamontowano nowy, ekologiczny piec CO.
uczniowei_2
 
 
Uczniowie szkoły w latach
1927 - 1933.
Kierownik szkoły p. Pokora z żoną
  
uczniowie
  


Klasa VIII w roku 1965
z kierownikiem p. Śmieszkiem
 
Nauczyciele uczący w szkole od momentu jej powstania:
p. Szklarek, Aniela Studzińska - kierownik, Eugenia Studzińska - kierownik, Henryk Zakrzewski, Jan Sanok, Janina Wojciechowska, Piotr Skibiński - kierownik, Bogusław Hernik, Wojciech Pokora, Matylda Pokora, Czesław Sochocki - kierownik, Zygmunt Kąca, Irena Kwiatkówna, Jerzy Kowalski, Felicja Lewandowska, Henryk Tkaczyk, Leon Jabłoński - kierownik, Zygmunt Rozmarynowski, Irena Majewska, Stanisława Kurpińska, Mieczysław Brodzki, Edward Gasek - kierownik, Zofia Steczkowska, Jadwiga Czapska, Stanisław Grzegorek, Zofia Polit - kierownik, Anna Bartosiewicz, Włodzimierz Mikina, Michał Machulski - kierownik, Helena Trębska, Michał Chodorowski, Krystyna Nawrcka, Eugeniusz Kuciński, Mieczysław Sawicki - kierownik, Józef Śmieszek - kierownik, Zdzisława Pięcek, Janina Przybył, Jan Grodkowski, Helena Sumińska, Maria Majewska, Zofia Piętka - kierownik, Natalia Legęć, Teresa Głowacka, Helena Tuka, Teresa Bielecka, Maria Marasek, Wanda Kosuniak, Irena Kwiecień, Alicja Walczewska, Antonina Banaszkiewicz, Anna Łopatka, Eugeniusz Szychowski, Elżbieta Muszyńska - dyrektor, Grażyna Kemba, Alicja Pawlak, Zbigniew Rudnicki - dyrektor, Mirosława Taradejna - dyrektor, Tadeusz Taradejna, Anna Klepaczka, Wanda Pąśko, Zdzisława Czapska, Justyna Białek (Madej), Lidia Skowron, Anna Koczywąs, Cecylia Kędziora (Tuka), ks. Józef Mlącki, Ewa Przybył, Jolanta Szum, Lucyna Kubik - dyrektor, Józef Janik, Zdzisław Tuleja, Katarzyna Gajewska, Anna Murgrabia, Henryka Glejzner, Barbara Rudawska, Alina Frątczak, Renata Świderska, Marcin Urbański, Elżbieta Rosa (Fontańska), Aleksandra Cybulska (Mucha), Katarzyna Białkowska-Kranik, Agata Kowalska, Piotr Wójcik, Paulina Szychowska (Sobieszek), Emilia Stelmach, Halina Majka, Aneta Trębska, Ewa Klasztorna, Iwona Wróbel, Paulina Mozga, Małgorzata Sobieraj, Alina Duda, Anna Marat, Robert Duda, Paulina Trzeciak.