Gdzie nas szukać

Drukuj
PDF

sepiaLnisno jest wsią położoną w powiecie skierniewickim, wchodzi w skład gminy Godzianów i przynależy do parafii Janisławice. Data powstania wsi nie jest dokładnie znana. Przypuszcza się, że podobnie jak okoliczne wsie, Lnisno również powstało przed rokiem 1300. Natomiast nazwa - Lnisno pochodzi prawdopodobnie od dworu znajdującego się w tych okolicach i należącego do rodziny Leszczyńskich, ponieważ w niektórych dokumentach podawano nazwę Lyszczno.  Z opowiadań ludzi wiemy, że dwór rodziny Leszczyńskich, wokół którego rozpościerały się zagrody chłopskie, znajdował się w centrum wsi. Inne przypuszczenia podają, iż nazwa Lnisno pochodzi od lnu, którego duże ilości uprawiano na tym terenie. Początki wsi to tylko 4 domy, w roku 1739 - 13 domów i 41 osób, rok 1759 - 19 domów i 72 mieszkańców, a w roku 1828 - 41 budynków mieszkalnych i 244 osoby.Dziś Lnisno to 93 posesje (10 niezamieszkałych) i 407 osób. Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem.

http://mapy.eholiday.pl/mapa-lnisno-godzianow-skierniewice.html

Organ prowadzący szkołę: Rada Gminy w Godzianowie

Wójt - p. Zdzisław Tuleja

Przewodniczący Rady Gminy - p. Halina Karalus

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach