stara_szkoaHistoria szkoły w Lniśnie sięga 1915 roku, kiedy to powstała tu jednoklasowa Publiczna Szkoła Elementarna. Nauka odbywała się w wynajętych chłopskich izbach. W 1921 roku kierowniczka szkoły Aniela Studzińska pisze list do ówczesnych władz w sprawie budowy szkoły. p.PitkaPodczas gdy okoliczne wsie rezygnują z utworzenia w nich szkół, w Lniśnie zostaje wzniesiony budynek szkoły. Oddano go do użytku w 1924 roku. Powiększono okręg szkolny: do tutejszej szkoły uczęszczały dzieci z kilku okolicznych wsi. Do 1939 roku szkoła była sześcioklasowa, podobnie po II wojnie światowej do 1948 roku. Następnie siedmioklasowa, potem ośmioklasowa aż do roku 1999, kiedy weszła w życie reforma szkolnictwa i liczbę klas zredukowano do sześciu. Od 1975 roku istnieje w szkole oddział zerowy. W latach 1968-70 rozbudowano budynek szkoły do dzisiejszych rozmiarów. Przybyło sal lekcyjnych, założono centralne ogrzewanie, łazienki. Ostatnia modernizacja szkoły miała miejsce w 2005 roku. Budynek ocieplono, wymienione zostały wszystkie okna, zamontowano nowy, ekologiczny piec CO.
uczniowei_2
 
 

Uczniowie szkoły w latach

1927 – 1933.
Kierownik szkoły p. Pokora z żoną
  
uczniowie
  

Klasa VIII w roku 1965

z kierownikiem p. Śmieszkiem
 

 

Nauczyciele uczący w szkole od momentu jej powstania:

p. Szklarek, Aniela Studzińska – kierownik, Eugenia Studzińska – kierownik, Henryk Zakrzewski, Jan Sanok, Janina Wojciechowska, Piotr Skibiński – kierownik, Bogusław Hernik, Wojciech Pokora – kierownik, Matylda Pokora, Zygmunt Kąca – kierownik, Czesław Sochocki – kierownik, Irena Kwiatkówna, Jerzy Kowalski, Felicja Lewandowska, Henryk Tkaczyk, Leon Jabłoński – kierownik, Zygmunt Rozmarynowski, Irena Majewska, Stanisława Krupińska, Mieczysław Brodzki – kierownik, Edward Gasek – kierownik, Kunegunda Gasek, Zofia Steczkowska, Jadwiga Czapska, Stanisław Grzegorek, Zofia Polit – kierownik, Anna Bartosiewicz, Włodzimierz Mikina, Michał Makulski – kierownik, Helena Trębska, Michał Chodorowski, Krystyna Nawrocka, Eugeniusz Kuciński, Mieczysław Sawicki – kierownik, Józef Śmieszek – kierownik, Zdzisława Pięcek, Janina Przybył, Jan Grodkowski, Helena Sumińska, Maria Majewska, Zofia Piętka – kierownik, Natalia Legęć, Teresa Bielecka (Głowacka), Helena Tuka, Maria Kolis-Mikina, Wanda Kosuniak, Wacława Wojciechowska, Irena Kwiecień, Alicja Walczewska, Antonina Banaszkiewicz, Anna Łopatka, Eugeniusz Szychowski, Elżbieta Muszyńska – dyrektor, Grażyna Kemba (Krajewska), Alicja Pawlak, Zbigniew Rudnicki – dyrektor, Mirosława Taradejna – dyrektor, Tadeusz Taradejna, Anna Klepaczka (Rosińska), Wanda Pąśko, Zdzisława Czapska, Lidia Skowron,  Justyna Białek (Madej), Anna Koczywąs (Klepaczka), Cecylia Kędziora (Tuka), ks. Józef Mlącki, Ewa Przybył, Jolanta Szum, Lucyna Kubik – dyrektor, Józef Janik, Zdzisław Tuleja, Katarzyna Gajewska, Anna Murgrabia, Henryka Glejzner, Barbara Rudawska, Alina Frątczak, Renata Świderska, Marcin Urbański, Elżbieta Rosa (Fontańska), Aleksandra Cybulska (Mucha), Katarzyna Białkowska-Kranik, Agata Kowalska, Piotr Wójcik, Paulina Szychowska (Sobieszek), Emilia Stelmach, Halina Majka, Aneta Gołota (Trębska), Ewa Klasztorna, Iwona Wróbel, Paulina Bednarek (Mozga), Małgorzata Sobieraj, Alina Duda, Anna Marat, Robert Duda, Paulina Trzeciak, Barbara Peterwas – Słupska, Aleksandra Marat, Ewelina Rosińska