Gdzie nas szukać?

lnisnoLnisno jest wsią położoną w powiecie skierniewickim, wchodzi w skład gminy Godzianów i przynależy do parafii Janisławice. Data powstania wsi nie jest dokładnie znana. Przypuszcza się, że podobnie jak okoliczne wsie, Lnisno również powstało przed rokiem 1300. Natomiast nazwa – Lnisno pochodzi prawdopodobnie od dworu znajdującego się w tych okolicach i należącego do rodziny Leszczyńskich, ponieważ w niektórych dokumentach podawano nazwę Lyszczno.  Z opowiadań ludzi wiemy, że dwór rodziny Leszczyńskich, wokół którego rozpościerały się zagrody chłopskie, znajdował się w centrum wsi. Inne przypuszczenia podają, iż nazwa Lnisno pochodzi od lnu, którego duże ilości uprawiano na tym terenie. Początki wsi to tylko 4 domy, w roku 1739 – 13 domów i 41 osób, rok 1759 – 19 domów i 72 mieszkańców, a w roku 1828 – 41 budynków mieszkalnych i 244 osoby.Dziś Lnisno to 93 posesje (10 niezamieszkałych) i 407 osób. Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem.

 

LNISNO – gdzie szukać

 

Organ prowadzący szkołę: Rada Gminy w Godzianowie

Wójt – p. Andrzej Mozga

Przewodniczący Rady Gminy – p. Halina Karalus

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach