SKO

Znalezione obrazy dla zapytania sko

 

REGULAMIN SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LNIŚNIE

 1. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń Szkoły Podstawowej w Lniśnie.
 2. Dowodem przynależności do SKO jest dokonanie pierwszej wpłaty i jednoczesne otrzymanie Książeczki Oszczędnościowej SKO.
 3. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacać każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1zł.
 4. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacenia swoich oszczędności jedynie pod koniec roku szkolnego.
 5. Uczeń dokonuje wpłaty/ wypłaty na książeczkę SKO u opiekuna ? nauczyciela.
 6. Opiekun oraz uczeń potwierdzają wpłatę/ wypłatę wpisem do książeczki SKO i własnoręcznym podpisem.
 7. W razie zagubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić do opiekuna ten fakt, a opiekun na podstawie kart wpłat/ wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
 8. Każdą wpłaconą/ wypłaconą przez uczniów kwotę opiekun jest zobowiązany wpisać do Księgi Przychodów i Rozchodów oraz na kartę wpłat/ wypłat.
 9. Wpłat i wypłat może dokonać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic.
 10. Odsetki od oszczędzających przez uczniów pieniędzy, wpisywane przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach na konto Książeczki Oszczędnościowej SKO przeznaczone będą na symboliczne nagrody dla SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAJĄCYCH UCZNIÓW oraz NAJLEPIEJ OSZCZĘDZAJĄCYCH KLAS (w przeliczeniu na ucznia).
 11. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w tygodniu.
 12. W ramach działalności SKO przewidziane są konkursy propagujące oszczędzanie oraz włączanie się w akcje lokalne i ogólnopolskie.
 13. Dyrektor szkoły oraz Przewodniczący Samorządu mają prawo do:
  • kontroli stanu oszczędności na Szkolnej Książeczce SKO
  • kontroli Księgi Przychodów i Rozchodów
  • kontroli kart wpłat/ wypłat
 14. Opiekun-nauczyciel ma obowiązek pisemnego sprawozdania z działalności SKO za I i II półrocze każdego roku szkolnego.