LOP

Znalezione obrazy dla zapytania liga ochrony przyrody skierniewice
 
 
 
 PLAN PRACY

SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LNIŚNIE

 Cele:

  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz troski o przyrodę
  • Wskazanie uczniom ich roli w walce o ochronę środowiska
  • Kształcenie i samokształcenie w zakresie pogłębiania oraz utrwalania wiedzy o środowisku
  • Kształtowanie postawy wyrażającej przekonanie o konieczności ochrony środowiska
  • Podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
  • Prowadzenie obserwacji
  • Rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej
  • Udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przyrodniczych

Opracowała opiekun SK LOP: Ewa Przybył