Nasza szkoła

 

szkołaNasza szkoła jest małą, kameralną placówką, w której panuje miła, rodzinna atmosfera. Mała liczebność klas sprawia, że uczniowie nie są anonimowi. Wychowujemy uczniów zachęcając do współpracy. Rozwijamy zainteresowania i umiejętności.

Aktualnie do szkoły uczęszczają uczniowie z następujących miejscowości: Lnisno, Gzów, Żelazna, Borysław, Wola Wysoka, Zalesie, Byczki.

Uczniowie biorą udział w wielu szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnosząc wiele sukcesów. Szkoła stara się integrować lokalną społeczność poprzez organizowanie otwartych imprez jak np.: wigilia środowiskowa, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka. Doskonale układa nam się współpraca z rodzicami, którzy biorą aktywny udział w życiu szkoły.  

Na co kładziemy nacisk:

  • Staramy się jak najlepiej przygotować uczniów do dalszej nauki.
  • Wpajamy uczniom wartości chrześcijańskie i narodowe.
  • Szczególnie zależy nam na atmosferze przyjaźni, wzajemnej życzliwości w szkole.
  • Uczymy tolerancji.
  • Uwrażliwiamy na problemy innych.
  • Dbamy o kulturę słowa, bezpieczeństwo w szkole i poza nią.