Bezpieczne Wakacje

Niebawem rozpoczną się wakacje. Dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas dla odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, relaksu w domu i na świeżym powietrzu. Dla ich opiekunów to czas szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa tego wypoczynku. Co zrobić, żeby po feriach zostały tylko miłe wspomnienia?

  Jeżeli dzieci w czasie wakacji pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników konieczne jest:

 • zapewnienie opieki przez osoby zaufane,
 • pozostawienie przy telefonie numerów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numerów alarmowych: 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe,
 • przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
 • wyrobienie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz,
 • bezwzględne zakazanie wpuszczania osób nieznajomych. 

    Należy dziecko nauczyć, aby :

 • nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,
 • klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
 • nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
 • nie przebywało w miejscach grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe,
 • nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
 • nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
 • nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych (mogą pochodzić z przestępstwa).

   Pamiętajmy też, że zabawy w czasie wakacji będą bezpieczne, gdy odbywać będą się na boiskach przyszkolnych czy osiedlowych oraz miejscach do tego przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw. 

    Dziecko w czasie pobytu na koloniach powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie. Aby zapewnić mu te warunki, należy wyposażyć je w:

 • kartę telefoniczną, ułatwiającą kontakt z rodzicami lub opiekunami,
 • portfel na pieniądze najlepiej zawieszany na szyi lub na pasku,
 • informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu kolonii,
 • niezbędną ilość pieniędzy.

    Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty, np.: telefony komórkowe, walkmany, złotą biżuterię, markową odzież i buty oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić je na kradzież lub rozbój. 

    Przed wakacjami przypominamy podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności:

 • należy mieć świadomość, że piesi o zmroku, a także w dzień, gdy pada deszcz, są przez kierowców gorzej dostrzegani,
 • przechodzenie przez ulicę w czasie złej widoczności powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego.

    Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.


Artykuł pochodzi ze strony http://www.bstok.pl/news/?news=575