SKOW roku szkolnym 2003/2004 w naszej szkole rozpoczęła działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Opiekunem SKO w latach 2003 – 2005 była Pani Ewa Przybył, w latach 2005 – 2009 pani Aleksandra Mucha.
W roku szkolnym 2009/2010 opiekę nad SKO sprawowały panie Cecylia Kędziora i Iwona Wróbel.

W bieżacym roku szkolnym opiekunkami SKO są p. Cecylia Kędziora i Małgorzata Sobieraj.

W roku szkolnym 2008/2009 nasza SKO po raz pierwszy przystąpiła do konkursu organizowanego prez PKO Bank Polski ?Dziś oszczędzam w SKO ? jutro w PKO?.
 

Udział w konkursie przyniósł naszej szkole wiele korzyści. Uczniowie chętnie podejmowali wszystkie działania i angażowali się w różne akcje. Wielu z nich zgromadziło duże sumy na książeczkach SKO. Prowadzone akcje zarobkowe przyniosły zysk, który przeznaczony został na dofinansowanie wyjazdu na ?zieloną szkołę?. W wyniku prowadzonych działań edukacyjnych uczniowie SKO wzbogacili swoją wiedzę, startowali w konkursach plastycznych i wiedzowych. Nie zabrakło także rozrywki i zabawy. Zarabiając i oszczędzając pamiętamy również o bardziej potrzebujących, chętnie włączając się w akcje charytatywne.Sko_oo

Debiutując w konkursie nasza SKO osiągnęła niemały sukces. Zostaliśmy laureatami I miejsca (ex aequo ze SP w Michowicach) w etapie regionalnym w kategorii szkół do 100 uczniów i zakwalifikowaliśmy się do finału krajowego, w którym uzyskaliśmy wyróżnienie.
Za nagrodę pieniężną ufundowaną przez PKO BP kupiliśmy, drukarkę laserową, gilotynę do papieru i szafki do klas, stolik pod projektor. Dużą część przeznaczyliśmy na zakup nagród rzeczowych dla najlepiej oszczędzających uczniów i tych, którzy wyróżniali się w akcjach prowadzonych przez SKO.

W edycji konkursu  w roku szkolnym 2009/2010 zdobyliśmy III miejsce w województwie łódzkim.

  


 REGULAMIN SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LNIŚNIE

 1. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń Szkoły Podstawowej w Lniśnie.
 2. Dowodem przynależności do SKO jest dokonanie pierwszej wpłaty i jednoczesne otrzymanie Książeczki Oszczędnościowej SKO.
 3. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacać każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1zł.
 4. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacenia swoich oszczędności jedynie pod koniec roku szkolnego.
 5. Uczeń dokonuje wpłaty/ wypłaty na książeczkę SKO u opiekuna ? nauczyciela.
 6. Opiekun oraz uczeń potwierdzają wpłatę/ wypłatę wpisem do książeczki SKO i własnoręcznym podpisem.
 7. W razie zagubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić do opiekuna ten fakt, a opiekun na podstawie kart wpłat/ wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
 8. Każdą wpłaconą/ wypłaconą przez uczniów kwotę opiekun jest zobowiązany wpisać do Księgi Przychodów i Rozchodów oraz na kartę wpłat/ wypłat.
 9. Wpłat i wypłat może dokonać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic.
 10. Odsetki od oszczędzających przez uczniów pieniędzy, wpisywane przez PKO BP S.A. O/ Skierniewice na konto Książeczki Oszczędnościowej SKO przeznaczone będą na symboliczne nagrody dla SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAJĄCYCH UCZNIÓW oraz NAJLEPIEJ OSZCZĘDZAJĄCYCH KLAS (w przeliczeniu na ucznia).
 11. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w tygodniu.
 12. W ramach działalności SKO przewidziane są konkursy propagujące oszczędzanie oraz włączanie się w akcje lokalne i ogólnopolskie.
 13. Dyrektor szkoły oraz Przewodniczący Samorządu mają prawo do:
  • kontroli stanu oszczędności na Szkolnej Książeczce SKO
  • kontroli Księgi Przychodów i Rozchodów
  • kontroli kart wpłat/ wypłat

 14. Opiekun-nauczyciel ma obowiązek pisemnego sprawozdania z działalności SKO za I i II półrocze każdego roku szkolnego.