Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zostało założone 22 kwietnia 2009 roku na apelu z okazji Dnia Ziemi. Podczas apelu uczniowie dostali legitymacje członkowskie LOP-u. Członkami naszego SK LOP zostali uczniowie z klasy trzeciej (12 osób) oraz piątej (4 osoby). Opiekę nad SK LOP sprawuje pani Ewa Przybył.
Członkowie to klasa III – Konrad Bełc, Agata Bachura, Gabriela Dziuda, Mateusz Madej, Damian Rosiński, Kinga Salamon, Natalia Szewczyk, Aleksandra Trębska, Edyta Trębska, Karolina Trębska, Julia Tylkowska, Karolina Zielińska
klasa V – Aleksandra Czajka, Martyna Grochala, Rafał Pięcek, Przemysław Rosiński.
Już w maju członkowie SK LOP mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe na Zieloną Szkołę i podziwiać osobliwości przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego.
 
parkwydmy
Na początku października 2009 roku podczas zebrania członkowie SK LOP wybrali pierwszy zarząd w składzie:SK_LOP
Przewodnicząca – Aleksandra Czajka
– kl. VI
Zastępca – Karolina Zielińska – kl. IV
Skarbnik – Aleksandra Trębska – kl. IV
Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z planem pracy na rok szkolny 2009/2010
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PLAN PRACY
SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LNIŚNIE
Rok szkolny 2009/2010


Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz troski o przyrodę
 • Wskazanie uczniom ich roli w walce o ochronę środowiska
 • Kształcenie i samokształcenie w zakresie pogłębiania oraz utrwalania wiedzy o środowisku
 • Kształtowanie postawy wyrażającej przekonanie o konieczności ochrony środowiska
 • Podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
 • Prowadzenie obserwacji
 • Rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej
 • Udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przyrodniczych

  Opracowała opiekun SK LOP: Ewa Przybył

JESIEŃ


 • Udział w akcji Sprzątanie Świata
 • Spotkanie organizacyjne (wybór szkolnego zarządu)
 • Nabór nowych członków SK LOP
 • Wykonanie gazetki LOP związanej ze św. Franciszkiem jako patronem ekologów (4 X)
 • Zbiórka karmników i karmy dla ptaków na zimę
 • Ogłoszenie całorocznego wewnątrzszkolnego konkursu klasowego ? ?Kwiaty ozdobą naszej klasy?


ZIMA


 • Zawieszenie karmników i dokarmianie ptaków przez okres zimy
 • Wykonanie gazetki o Puszczy Białowieskiej związanej ze Światowym Dniem Solidarności z Puszczą Białowieską (3.III)
 • Zbiórka suchej karmy do schronisk dla zwierząt
 • Ogłoszenie gminnego konkursu fotograficznego ? ?Zimowe osobliwości przyrodnicze okolicy?

WIOSNA


 • Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Ziemi – Dzień Profilaktyki
 • Przygotowanie gazetki o bocianie białym w związku z Dniem Bociana Białego (31.V)
 • Wiosenne prace pielęgnacyjne na skalniaku przed szkołą
 • Rozstrzygnięcie gminnego konkursu fotograficznego i zorganizowanie wystawy pokonkursowej – ?Zimowe osobliwości przyrodnicze okolicy?.
 • Udział w Rajdzie ekologicznym na Budach Grabskich
 • Rozstrzygniecie wewnątrzszkolnego konkursu – ?Kwiaty ozdobą naszej klasy?
 • Przekazanie zebranej karmy do najbliższego schroniska dla zwierząt
 • Podsumowanie całorocznej działalności SK LOP