gora_grosza2009GÓRA GROSZA 2009
W dniach od 23 listopada do 04 grudnia nasza szkoła włączyła się do   ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Dzieci i młodzież z całej Polski zbierają monety groszowe.
 

Celem akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet groszowych (od 1 gr. do 50 gr.)
Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji najważniejszym jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety mogą w tak dużej liczbie stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.
Jak co roku włączyliśmy się do akcji!!!