Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zaineresowań podczas zajęć pozalekcyjnych. W szkole dzałają następujące koła zainteresowań:
Kółko palstyczne – opiekun p. Jolanta Szum 
Kółko taneczne – opiekun p. Jolanta Szum
Kółko informatyczne – opiekun p. Katarzyna Białkowska-Kranik
Kółko matematyczne – opiekun p. Małgorzata Sobieraj
Kółko sportowe – opiekun p. Katarzyna Białkowska-Kranik
Gry i zabawy w języku angielskim – opiekun p. Aneta Trębska
Powtórka przed sprawdzianem – zajęcia dla uczniów klasy VI – opiekun p. Cecylia Kędziora