k_infOpiekę nad kółkiem informatycznym sprawuje pani Katarzyna Białkowska-Kranik. Celem kółka jest rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną, kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu poprzez: wyszukiwanie, komunikowanie się, dzielenie się wiedzą, przygotowanie do samokształcenia i rozwijania dalszych zainteresowań informatycznych: wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, przygotowanie do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć technologii informacyjnej: odróżnianie komunikatów informacyjnych od perswazji, dobra od zła. Wybierając sposoby osiągania celów edukacyjnych, uwzględniłam przede wszystkim możliwości i zainteresowania uczniów, odpowiednio stopniując trudności. Na zajęciach uczestnicy uczą się:
  • tworzenia prezentacji multimedialnych (przygotowywania slajdów i zbierania informacji, ustawienia animacji w slajdach, przygotowania i pokazu prezentacji multimedialnej)
  • redagowania, formatowania i drukowania dokumentów (łączenia tekstu i grafiki, wstawiania i formatowania tabeli w edytorze tekstu, rozmieszczenia tekstu w kolumnach, tworzenia dokumentów tekstowych na podany temat z wykorzystaniem zdobytych umiejętności pracy z edytorem tekstu)
  • wykorzytywać multimedialnych źródeł informacji (uruchamiania i obsługi programów edukacyjnych, pobierania danych tekstowych i graficznych ze stron internetowych, zakładać konto pocztowe, przesyłanie listów pocztą elektroniczną, komunikowanie się za pośrednictwem Internetu)
  • uruchamiania i korzystania z gier komputerowych
k_infor

Omawiamy zagrożenia dla zdrowia i rozwoju wynikających z niewłaściwego korzystania z internetu oraz wyboru gier komputerowych.

Zajęcia odbywają się w każdy czwrtek na szóstej godzinie lekcyjnej.