Opiekę nad kółkiem sportowym i oraz grami i zabawami ruchowymi sprawuje pani Katarzyna Białkowska-Kranik, która na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego opracowała plan zajęć koła. Znając potrzeby rozwojowe uczniów naszej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki, jakimi dysponuje szkoła, wybrała zajęcia z gier i zabaw zespołowych jako te, które dostarczają młodzieży najwięcej radości i satysfakcji. Na zajęciach poznajemy:
  • Zabawy : Zbijak, Dwa ognie, Japonka
  • Pokonywanie toru przeszkód oraz wyścigi rzędów
  • Zabawy na śniegu
  • Gry: mini piłka siatkowa, mini piłka nożna, mini piłka koszykowa