k_taneczne1Opiekę nad kółkiem muzyczno-tanecznym sprawuje pani Jolanta Szum. Koło istnieje w naszej szkole od września 2009 roku. Należą do niego dziewczynki i jeden chłopiec w przedziale wiekowym od 8 do 12 lat. Celem zajęć muzyczno-tanecznych jest stworzenie uczniom możliwości do spontanicznej – odtwórczej i twórczej ekspresji muzyczno-ruchowej. W trakcie zajęć uczniowie maję możliwość rozwijania oraz pogłębiania swoich zainteresowań tańcem, muzyką i ruchem. Na kolejnych spotkaniach uczą się różnych tańców. Zapoznają się z muzyką rozrywkową, ludową oraz poważną. k_taneczneDoskonalone są również umiejętności grania na flecie. Swoje umiejętności uczestnicy koła prezentuję na terenie szkoły podczas uroczystości szkolnych np. zakończenie roku szkolnego, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka itp.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek na szóstej godzinie lekcyjnej.