Nastapiła zmiana godzin dowozów i odwozów uczniów naszej szkoły!!!

Dowozy:

Gzów remiza – 815

Borysław – 825

Żelazna sklep – 830

Lnisno szkoła – 845

Odwóz ze szkoły – 1415