biskup6 września 2010 roku ramach wizytacji parafii p.w. św, Małgorzaty w Janisławicach odwiedził naszą szkołę Ordynariusz Diecezji Łowickiej JE Bp Andrzej Dziuba.

wizyta_biskupa

 

 

 

Życzeniem Księdza Biskupa było spotkanie z uczniami, rodzicami, nauczycielami i przedstwicielami Organu Prowadzacego szkołę.
Księdza Biskupa  w imieniu wszystkich powitali najpierw  najmłodsi uczniowie ubrani w stroje regionalne. Następnie słowa powitania do dostojnego Gościa skierowała dyrektor Szkoły Podstawowej w Lniśnie Pani Lucyna Kubik.  Na uroczystości obecni byli również Wójt Gminy Godzianów p. Paweł Karasek i Przewodniczaca Rady Gminy p. Jadwiga Świderek. Po ceremonii powitania uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótką inscenizację, której myślą przewodnią były słowa „Miłość daje światło”. Następnie głos zabrał Ksiądz Biskup.  Nawiązując do części artystycznej podzielił się z zebranymi uwagami na temat ważnej roli miłości w życiu każdego chrześcijanina. Zwrócił także uwagę na rolę nauczycieli w kształtowaniu postaw swoich wychowanków. Do uczniów skierował życzenia sukcesów w nauce i właściwej postawy wobec obowiązków szkolnych. Spotkanie ze społecznością szkoły zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo Księdza Biskupa.

ks.bp1

Po tej uroczystości nauczyciele wraz z Radą Rodziców zaprosili  Księdza Biskupa na spotkanie przy kawie i ciastku. Na zakończenie Ksiądz Biskup dokonał pamiątkowego wpisu w kronice naszej szkoły.

 

Wiecej zdjęc możesz zobaczyc w galerii.