DSCF313621 października 2010 r. to najważniejszy dzień w szkolnym życiu uczniów klasy I. W tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie, po czym zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Lniśnie.

Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, w której pierwszoklasiści w obecności rodziców i nauczyciDSCF3138eli na forum całej szkoły zaprezentowali swoje liczne talenty i umiejętności. Na dowód swojej gotowości do bycia uczniem z uśmiechem na ustach konsumowali plasterki cytryny. Następnie złożyli ślubowanie, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia. Po ślubowaniu odbyła się ceremonia pasowania na ucznia każdego z pierwszoklasistów, którą przeprowadziła p. dyrektor Lucyna Kubik. Na zakończenie uroczystości nowopasowani uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

 Oto nazwiska uczniów przyjętych do uczniowskiej braci : Patrycja Adamiec, Kacper Dura, Wiktoria Dura, Konrad Kowalski, Iga Nowakowska, Andżelika Śmiechowska, Kaja Tylkowska, Mateusz Zieliński, Sylwia Zielińska. Wychowawcą klasy pierwszej jest p. Lidla Skowron.DSCF3155

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia w galerii.