Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno ? wychowawcze prowadzone w systemie klasowo ? lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 10 minut, po 3  lekcji 20 minut. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.50 kończą o godz.14.20.