Dyrektor  przyjmuje interesantów :

  • Poniedziałek ? 10.00- 15.00
  • Wtorek ? 8.00- 12.00
  • Środa ? 9.00- 15.00

W sprawach pilnych wskazany jest  uprzednio kontakt telefoniczny 046 831 11 26


Podania, wnioski i pisma można również kierować na adres :

Szkoła Podstawowa w Lniśnie
Lnisno 69 A
96-126 Godzianów

oraz  e-mail:  splnisno@wp.pl


Korespondencję przyjmuje dyrektor szkoły

Sprawy załatwia się wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności, zgodnie
z Kodeksem prawa administracyjnego.