imagesCA66GV9ISZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LNIŚNIE

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

I etap edukacyjny klasy I-III

?O? 
Język angielski – New Sparks Starter –
Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
 
Wychowanie przedszkolne – Zanim zostaniesz pierwszakiem
Łada-Grodzicka A., Godzimirska B. Wydawnictwo: WSiP
 
Klasa I
Edukacja Wczesnoszkolna Pakiet – ?Oto ja? 
P. Tkacz,D. Wasionek MAC Edukacja
 
Religia – Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa? Ćwiczenia
Wam Kraków
 
Język angielski – New Sparks Plus 1-
Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
Oxford
 
Klasa II
Edukacja Wczesnoszkolna Pakiet – ?Gra w Kolory?
Beata Sokołowska Barbara Mazur Katarzyna Zagórska
 
Religia – ?Bliscy sercu Jezusa?
J. Szpet, D. Jackowiak
 
Język angielski – New Sparks Plus 2-
Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
 
Klasa III
Edukacja Wczesnoszkolna – ? Razem w szkole?
J. Brzózka , K. Glinka
WSiP
 
Religia – ?Jezusowa wspólnota serc? Karty pracy dla ucznia
J. Szpet, D. Jackowiak
 
Język angielski – Welcome kids 3
Dooley J., Evans V
 
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LNIŚNIE
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DLA KLAS IV-VI
 
Religia 
Klasa IV
„Zaproszeni przez Boga” WAM Kraków
Wyd. Św. Wojciecha, Poznań J. Szpet, D. Jackowiak
 
Klasa V
?Umiłowanie w Jezusie Chrystusie?
Wyd. Św. Wojciecha, Poznań J. Szpet, D. Jackowiak
 
Klasa VI 
„Uświęceni w Duchu Świętym”
Wyd. Św. Wojciecha, Poznań 
J. Szpet, D. Jackowiak
 
Historia  i społeczeństwo
Klasa IV
Wczoraj i Dziś.
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV
Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla IV
G.Wojciechowski
Nowa Era
 
Klasa V
Dzień dobry historio! – podręcznik dla kl. V
Dzień dobry historio! -Zeszyt ćwiczeń V
Wojciechowski G.
 
Klasa VI
Dzień dobry historio! – podręcznik dla kl. VI
Dzień dobry historio! – Zeszyt ćwiczeń VI
Wojciechowski G.
 
Matematyka
Klasa IV
Matematyka 4. Podręcznik wraz z zeszytami ćwiczeń dla klasy IV, część 1-4.
GWO Dobrowolska M. P. Zarzycki
 
Klasa V
Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.
GWO Dobrowolska M., Karpiński M., Zarzycki P.
 
KlasaVI
Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
GWO Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P.
 
Język angielski
Klasa IV
Starland 1 – E. Gray, V. Evans
Express Publishing
 
Klasa V
Starland 1 ? Starland 2 – Gray E., Evans V
Express Publishing
 
Klasa VI
Starland 2 – Gray E., Evans
Expres Publishing
 
Język polski
Klasa IV
?Słowa na start?-podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego ? do nowej podstawy programowej
?Słowa na start?-podręcznik do kształcenia językowego (część I i II) ? do nowej podstawy programowej
M. Derlukiewicz D.Chwastniewska A.Gorzałczyńska – Mróz D. Różek Nowa Era
 
Klasa V
Słowa na start 5. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy piątej szkoły podstawowej. 
?Słowa na start?-podręcznik do kształcenia językowego (część I i II)
Derlukiewicz M.
 Nowa Era
Klasa VI
Słowa na start 6.Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
 ?Słowa na start?-podręcznik do kształcenia językowego (część I i II)
Derlukiewicz M.
Nowa Era
 
Przyroda
 
Klasa IV
„Tajemnice Przyrody?
+ ćwiczenia cz. 1 i 2 Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer,
Nowa Era
 
Klasa V
Przyroda dla klasy piątej Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer,
Nowa Era
 
Klasa VI
Przyroda dla klasy szóstej A. Czerny, K. Grzybowska- Mnich, H. Lach
Nowa Era
 
Plastyka
Klasy IV-VI
Lubię tworzyć. Podręcznik do nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.
MAC EDUKACJA.  Misior-Waś A., Sygut W
 
Muzyka
Klasy IV – VI
Muzyczny świat. Podręcznik dla klas 4-6. Część 1 i 2.
MAC EDUKACJA.  T. Wójcik
 
Technika
Klasa IV
?Jak to działa?? Podręcznikz ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej
L. Łabecki M. Łabecka
Nowa Era
Klasa V
Technika  część techniczna
Operon
 
Zajęcia Komputerowe
Klasy IV-VI
?Lubię to? ? podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych klasy 4 ? 6
M. Kęska Nowa Era
 
Programy nauczania oraz podręczniki są zgodne z obowiązującą podstawą programową (Rozp. MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.) i znajdują się w wykazie dopuszczonych podręczników na liście MEN
 
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013 został zatwierdzony pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Lniśnie z dnia 10.06.2012r.
 
Dopuszczam do użytku szkolnego