slubowBędę dbał o dobre imię swojej szkoły.

Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę.

Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.

Będę dbał o sprzęt szkolny.

Będę się starał mieć dobra oceny.

Takie przyrzeczenia złożyli uczniowie I klasy.

9 października 2012 roku tegoroczni pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet pełnoprawnych uczniów członków społeczności szkolnej. Tego dnia 8 uczniów klasy pierwszej w obecności wszystkich uczniów szkoły, nauczycieli i rodziców zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów szkoły Podstawowej w Lniśnie. Do uroczystości ślubowania pierwszoklasiści przygotowywali się pod okiem wychowawczyni p. Ewy Przybył. Ubrani w galowe stroje i birety z pomocą Dobrych Wróżek zaprezentowali swoje umiejętności.

slubow1

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejszym momentem uroczystości było uroczyste ślubowanie. Następnie uczniowie zostali pasowani przy pomocy symbolicznego ołówka przez Dyrektora Szkoły p. Lucynę Kubik na uczniów Szkoły Podstawowej w Lniśnie. Świeżo upieczeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowanie przez Radę Rodziców.

Więcej zdjęć w GALERII

slubow2