rogow20121W ramach realizowanego projektu ekologicznego uczniowie klas IV, V i VI byli na wycieczce w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie. Wyjazd, który odbył się 11 października 2012 r. był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi..
Celem wycieczki było kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz poznanie różnorodności flory i fauny występującej w lesie.

Program wycieczki obejmował uczestnictwo w zajęciach przyrodniczych oraz zwiedzenie z przewodnikiem Muzeum Lasu i Drewna. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach. W trakcie zajęć uczniowie poznali budowę różnych owoców i nasion drzew i sposoby ich  rozsiewania. Przy pomocy różnych narzędzi prowadzili obserwacje, pomiary i doświadczenia. Zajęcia były bardzo ciekawe, a uczniowie aktywnie brali udział w takiej formie zajęć.rogow2012rogow20123 

 

 

 

 

 

 

 

 II grupa uczniów  poznała różnorodność roślin drzewiastych (drzewa – krzewy, iglaste – liściaste), oraz z ich elementy (nasiona, owoce, szyszki, liście, gałęzie itp.). W czasie zajęć uczniowie ćwiczyli umiejętności manualne i plastyczne.

Podczas zwiedzania ekspozycji w Muzeum  poznali zwierzęta, ptaki, owady  żyjące w lesie. Pani Przewodnik w bardzo ciekawy sposób charakteryzując zwierzęta omówiła ich zwyczaje i rolę jaką odgrywają w środowisku leśnym. Dowiedzieliśmy się, że drzewa, powietrze, woda, rośliny, owady, zwierzęta, a także ludzie wzajemnie od siebie zależą. Są częściami jednego ekosystemu ? ekosystemu Ziemi. W zatrutym powietrzu, z zatrutą wodą, bez zwierząt i roślin ludzkość nie mogłaby przetrwać.  

rogow20124Pozostałe zdjęcia znajdziesz w GALERII