imagesCA66GV9IWykaz podręczników 2013/2014

 Wykaz podręczników do klasy IV

Matematyka – ?Matematyka 4?, GWO (książkę można odkupić) + 3 ćwiczenia

Przyroda ? ?Tajemnice przyrody? Nowa Era (książkę można odkupić) + 2 ćwiczenia

Technika ? ?Jak to działa? Nowa Era

Język polski ? ?Między nami? GWO (do nowej podstawy programowej) +2 ćwiczenia

Historia ? ?Wczoraj i dziś? NOWA ERA (książkę można odkupić)+ ćwiczenia

Plastyka ? ? Lubię tworzyć? MAC (książkę można odkupić)

Muzyka ? ?Muzyczny świat? MAC

Język angielski ? ?Starland 1? (książkę można odkupić) + ćwiczenia

Religia ? ?Zaproszeni przez Boga? (książkę można odkupić) zeszyt ćwiczeń

Informatyka ? ?Lubię to? NOWA ERA

  Podręczniki do klasy VI na rok szkolny 2013/2014

 
Religia ? ?Uświęceni w Duchu Świętym? ( można odkupić od starszej klasy)
 
J. polski ? ?Słowa na start VI?  Nowa Era (podręcznik można odkupić)  + zeszyty ćwiczeń (do kształcenia językowego I i II) ? kupić nowe
 
Historia ? ?Dzień dobry historio VI?  Nowa Era (podręcznik można odkupić) + zeszyt ćwiczeń ? kupić nowy
 
Matematyka ? Matematyka 6  GWO ( można odkupić)  + 3 zeszyty ćwiczeń ? kupić nowe
 
Język angielski – kontynuacja ?Starland 2? ? podręcznik zakupiony w ubiegłym roku
 
Przyroda ? Przyroda 6 Nowa Era (można odkupić) + zeszyt ćwiczeń (kupić nowy)
 
Plastyka ? ?Lubię tworzyć? MAC (żółta okładka, zakupiona w klasie IV) ? + ćwiczenia (dokupić)
 
Programy nauczania oraz podręczniki są zgodne z obowiązującą podstawą programową (Rozp. MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.) i znajdują się w wykazie dopuszczonych podręczników na liście MEN
 
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013 został zatwierdzony pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Lniśnie z dnia 10.06.2012r.
 
Dopuszczam do użytku szkolnego