DSCN1337Październik miesiąc różańcowy – w tym roku przeżyliśmy w sposób wyjątkowy.

Codziennie, na przerwie po 3 godzinie lekcyjnej, dziesiątkiem Różańca modliliśmy się o pokój na świecie. W naszym „modlitewnym kąciku” bardzo chętnie gromadziły się dzieci z klas II – VI.
Ludzkość jest nękana wojnami, krwawymi prześladowaniami, niesprawiedliwością, chociażby w Syrii i na Bliskim Wschodzie. W krajach muzułmańskich nieustannie giną bezbronni chrześcijanie. Ich świątynie są palone, dewastowane, wyznawcy Chrystusa muszą uciekać z tych krajów. To niepokojące brzemię świata dźwiga na swych barkach jako Głowa Kościoła Papież Franciszek.
Wspólna modlitwa, w jedności serc z Papieżem, jest naszą odpowiedzią na apel Papieża Franciszka, który wzywa wszystkich wierzących do modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie.

                                                 KONKURS RÓŻAŃCOWY

DSCN1330W miesiącu październiku odbył się w naszej szkole konkurs różańcowy, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów wszystkich klas.
Celem konkursu było  
– rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u uczniów klas I-III i IV-VI,
– pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci,
– wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielenie się nimi z innymi
– dostarczanie dzieciom możliwości przeżywania przyjemności i radości z efektów swojego działania.

Na konkurs wpłynęło 47 prac. Wszystkie prace były wyjątkowe ! Uczniowie do wykonania różańca wykorzystali najróżniejsze materiały.(szyszki, kasztany, żołędzie, chrupki, popcorn, kukurydzę, koraliki, ciasto, plastelinę, cukierki, kolorowy groch, jarzębinę, głóg, drewno)

DSCN1332Jury w składzie Pani Dyrektor.Lucyna Kubik, ks.Proboszcz Stanisław Góraj, Ks. Proboszcz Andrzej Sałkowski, pani Jolanta Szum dokonały oceny prac.
Przy ocenie komisja wzięła pod uwagę: wkład włożonej pracy, wykorzystanie naturalnych materiałów, estetykę wykonania oraz pomysłowość.
Jury po wnikliwej analizie prac postanowiła przyznać dwie nagrody główne oraz  wyróżnienia w kategorii klas I- III i klas IV – VI

Nagrodę główną otrzymały:
Jagoda Rudnicka kl. III i Julia Łuczyńska kl. VI

Wszyscy uczestnicy otrzymali  upominki za udział w konkursie.
Uczestnikom konkursu oraz tym, którzy pomagali przy wykonaniu prac dziękuję i życzę umiłowania różańca i umiłowania modlitwy różańcowej, bo przecież różaniec zostawił nam bł. Jan Paweł II jako Dar i jako Zadanie.
 
Nagrody ufundowali: ks. Proboszcz Andrzej Sałkowski, Ksiądz Proboszcz Stanisław Góraj, oraz Rada Rodziców.

Październik – miesiąc różańcowy – w tym roku przeżyliśmy w sposób wyjątkowy. Codziennie, na przerwie po 3 godzinie lekcyjnej, dziesiątkiem Różańca modliliśmy się o pokój na świecie. W naszym „modlitewnym kąciku” bardzo chętnie gromadziły się dzieci z klas II – VI.

Ludzkość jest nękana wojnami, krwawymi prześladowaniami, niesprawiedliwością, chociażby w Syrii i na Bliskim Wschodzie. W krajach muzułmańskich nieustannie giną bezbronni chrześcijanie. Ich świątynie są palone, dewastowane, wyznawcy Chrystusa muszą uciekać z tych krajów. To niepokojące brzemię świata dźwiga na swych barkach jako Głowa Kościoła Papież Franciszek.

Wspólna modlitwa, w jedności serc z Papieżem, jest naszą odpowiedzią na apel Papieża Franciszka, który wzywa wszystkich wierzących do modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie.

 

 

 

 

 

KONKURS RÓŻAŃCOWY

 

 

W miesiącu październiku odbył się w naszej szkole konkurs różańcowy, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów wszystkich klas.

 Celem konkursu było 

rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u

uczniów klas I-III i IV-VI,

pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci,

wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielenie się nimi

 z innymi

dostarczanie dzieciom możliwości przeżywania przyjemności i radości

 z efektów swojego działania.

Na konkurs wpłynęło 47 prac. Wszystkie prace były wyjątkowe ! Uczniowie do wykonania różańca wykorzystali najróżniejsze materiały.(szyszki, kasztany, żołędzie, chrupki, popcorn, kukurydzę, koraliki, ciasto, plastelinę, cukierki, kolorowy groch, jarzębinę, głóg, drewno)

Jury w składzie Pani Dyrektor.Lucyna Kubik, ks.Proboszcz Stanisław Góraj, Ks. Proboszcz Andrzej Sałkowski, pani Jolanta Szum dokonały oceny prac.

Przy ocenie komisja wzięła pod uwagę: wkład włożonej pracy, wykorzystanie naturalnych materiałów, estetykę wykonania oraz pomysłowość.

Jury po wnikliwej analizie prac postanowiła przyznać dwie nagrody główne oraz  wyróżnienia w kategorii klas I- III i klas IV – VI

Nagrodę główną otrzymały:

Jagoda Rudnicka kl. III i Julia Łuczyńska kl. VI

 Wszyscy uczestnicy otrzymali  upominki za udział w konkursie.

 Uczestnikom konkursu oraz tym, którzy pomagali przy wykonaniu prac dziękuję i życzę umiłowania różańca i umiłowania modlitwy różańcowej, bo przecież różaniec zostawił nam bł. Jan Paweł II jako Dar i jako Zadanie.

 

Nagrody ufundowali: ks. Proboszcz Andrzej Sałkowski, Ksiądz Proboszcz Stanisław Góraj, oraz Rada Rodziców.