spala1W dniu 7 października 2013 roku 40 uczniów klas III – VI  uczestniczyło w wycieczce krajoznawczej do Spały i okolic.

Celem wycieczki było poznanie ekosystemu leśnego, sposobów ochrony przyrody na tym terenie i znaczenia działalności człowieka w środowisku.spala2

Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć jedną z najstarszych w Polsce placówkę ochrony gatunku żubra Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach oraz rezerwat „Niebieskie Źródła”. Uczniowie zwiedzili także Skansen Rzeki Pilicy oraz Spałę. Uczestnicząc w wycieczce pod kierunkiem przewodnika nauczyli się ekologii i poznali wspaniałe walory przyrodnicze spalskich lasów.