jałmuznaPod hasłem „Wiara i Miłosierdzie” rozpoczęła się w Środę Popielcową Jałmużna Wielkopostna – doroczna akcja charytatywna

prowadzona przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi chorych i starszych oraz możliwość ofiarowania im konkretnej pomocy. Każdy człowiek wierzący jest zaproszony, by pomagać innym. Okres Wielkiego Postu jest szczególnym czasem, kiedy każdy Katolik zwraca wyjątkową uwagę na post, modlitwę i jałmużnę.
Uczniowie naszej szkoły, jak co roku chętnie włączyli się w akcję, odmawiając sobie drobnych przyjemności zbierali fundusze na pomoc osobom starszym i chorym.
W tym roku wspólnie uzbieraliśmy 530 złoty.
Klasa „O” – 27,13 zł
Klasa I – 165,71 zł
Klasa II – 95,20 zł
Klasa III – 57, 98 zł
Klasa IV – 38,90 zł
Klasa V – 48,60 zł
Klasa VI – 46, 49 zł
W akcję włączyła się SKO – 50 zł
Wszystkim, którzy włączyli się w akcje DZIĘKUJEMY!