27 kwietnia – KANONIZACJA

28 kwietnia w szkole przeżywaliśmy radość płynącą z kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II.
Uczniowie klas IV -VI przygotowali przedstawienie pt.:
„RECEPTA NA SWIETOŚĆ WG JANA PAWŁA II”.
 Artyści układając receptę na świętość przypomnieli, jakimi wartościami kierował się w swoim życiu Święty Jan Paweł II. Wszystkich nas zaprosili do życia w świętości, bo „każdy może być świętym…”.