rok szkolny1 września 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Lniśnie rozpoczęli kolejny rok szkolny.

rozpoczecie-roku-szkolnegoSpotkanie rozpoczęło się o godz. 830 na korytarzu szkolnym. Pani Dyrektor Lucyna Kubik powitała wszystkich zebranych: uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły. Przedstawiła plany i zamierzenia których realizacja czeka nas w nowym roku szkolnym.  W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Godzianów p. Zdzisław Tuleja i Przewodnicząca Rady Gminy Halina Karalus, którzy także powitali zebranych życząc uczniom na progu nowego roku szkolnego wielu sukcesów.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami klas. O godz. 1000 odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji uczniów z naszej parafii w kościele św. Małgorzaty w Janisławicach, w której licznie uczestniczyła społeczność naszej szkoły.

Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji. Życzymy wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.