logo wfos 

Projekt z zkresu edukacji ekologicznej realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LNIŚNIE OTRZYMAŁA, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI DOTACJĘ NA UTWORZENIE PRACOWNI W RAMACH KONKURSU

„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

Nazwa zadania: EKO-ŚWIAT – moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Lniśnie

Wartość ogólna zadania:  – 21 550,00
dotacja WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 19 900,00 zł

ZAKRES PROJEKTU

Projekt „EKO-ŚWIAT- moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Lniśnie” obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

1. Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania:

a) pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

 • Model energia odnawialna – wody-wiatru-słońca
 • Model do rysowania mapy poziomicowej
 • Termometr demonstracyjny
 • Paski wskaźnikowe ph (0-14)
 • Lupy plastikowa z 3-krotnym powiększeniem
 • Zestaw pojemników do próbek z nosidłem
 • Palnik alkoholowy (150ml) z knotem i stojakiem z siatką
 • Filmy przyrodnicze
 • Płyty CD z głosami ptaków
 • Model tułowia ludzkiego z głową, 11-cz.,1/2 wielkości naturalnej
 • Pudełka z opiłkami + magnesy (zestaw klasowy)
 • Przyrząd do demonstracji przewodności cieplnej  różnych metali
 • Walizka Ekobadacza

b) wyposażenie pracowni:

 • Biurko nauczyciela dwuszafkowe z szufladami i zamkiem centralnym.
 • Krzesło nauczycielskie
 • Stół uczniowski 3-osobowy na stelażu zielonym
 • Krzesło szkolne „Bolek” zielone
 • Szafy wnękowe
 • Szafa na pomoce dydaktyczne
 • Stojak do przechowywania plansz i map
 • Tablica wystawiennicza
 • Zakup i montaż rolet okiennych w oknach
 • Tablica szkolna biała sucho-ścieralna
 • Szafka
 • Fototapeta

c) sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne:

 • Tablica interaktywna
 • Laptop z systemem
 • Projektor
 • Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe
 • MOBILNY SYSTEM NAGŁOŚNIENIA Z AKUMULATOREM

2. Cele programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania  „EKO-ŚWIAT- moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Lniśnie”

 • Kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska i poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko;
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;
 • Kształtowanie umiejętności kluczowych dotyczących rozumowania, wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz korzystania z informacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco oraz po zakończeniu jego realizacji. Wiadomości i umiejętności uczniów będą oceniane przez nauczycieli prowadzących zajęcia zgodnie z kryteriami zawartymi w Przedmiotowych Systemach Oceniania i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 
Propozycje kontroli i oceny uczniów:
•    Obserwacja pracy uczniów na zajęciach;
•    Udział i zaangażowanie uczniów w akcje ekologiczne;
•    Wyniki zbiórki surowców wtórnych;
•    Testy sprawdzające poziom opanowania wiadomości i umiejętności;
•    Aktywny udział w konkursach i ich wyniki.

Więcej informacji na temat projektu „Moja wymarzona ekopracownia” oraz działalności Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie:
 
www.wfosigw.lodz.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„Drzewa i Lasy – Świadkowie Historii”

Projekt ekologiczny pod hasłem „Drzewa i Lasy – Świadkowie Historii” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Lniśnie  realizowany jest przez naszą szkołę finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Czas realizacji programu:
październik 2014 − czerwiec 2015

Adresaci programu:
Program ekologiczny „Drzewa i Lasy – Świadkowie Historii” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Lniśnie skierowany jest do:
• uczniów naszej szkoły,
• nauczycieli,
• rodziców.
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi − 8.229,00 zł

Główne założenia programowe:
Edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska przyrodniczego.

Cele ogólne:
• uświadomienie pozycji człowieka w przyrodzie, jego wpływu na środowisko i zależności człowieka od środowiska,
• ocenianie rangi wpływu działalności człowieka na los Ziemi,
• zrozumienie, że zapewnienie dobrej jakości życia w domu , na terenie gminy, w regionie i w skali globalnej z zachowaniem ładu ekologicznego jest korzystne nie tylko dla nas ale i dla przyszłych pokoleń,
• rozwijanie świadomości ekologicznej- wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach,
• zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania,
• szerzenie wśród uczniów wiedzy o przyrodzie oraz uświadomienie znaczenia i piękna przyrody Polski,
• rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,
• kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska.

Zakres projektu:
– Wycieczka do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi
– Wycieczki do Muzeum Przyrodnicze Katedry Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Łódzkiego  i Experymentarium w Łodzi
– Wycieczki do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie (2 wyjazdy)
– Wycieczka do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
– konkurs plastyczny „Drzewko szczęścia” – konkurs w II kategoriach wiekowych Kl. I-III i klasy IV-V
– Konkurs wiedzowy „Drzewa i krzewy wokół nas”
– Konkurs fotograficzny dla uczniów kl. IV-VI „Piękno drzew”
– „Barwy Lasu” – konkurs plastyczny. Prace oceniane w II kategoriach wiekowych,
Zajęcia terenowe – zajęcia w Nadleśnictwie w Skierniewicach
Zbiórka kasztanów i żołędzi i oddanie ich do Nadleśnictwa jako karma dla zwierząt na zimę,
Happening uliczny z okazji Dnia Ziemi – zwrócenie uwagi mieszkańcom na problem wycinania starych drzew w okolicy.
Wystawy prac uczniów ,laureatów konkursów –  konkursu plastycznego,  modelarskiego i fotograficznego,
Akcja informacyjna na temat zagadnień związanych z realizacją projektu i postępowań proekologicznych na tablicy ściennej na korytarzu – gazetka redagowana przez Szkolne Koło LOP

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„Zobaczyć-Zrozumieć-Pokochać”

Program „Zobaczyć-Zrozumieć-Pokochać”  ma na celu ukształtowanie własciwych postaw uczniów i dorosłych wobec przyrody, do zrozumienia roli i miejsca człowieka w przyrodzie. Przyzwyczajanie i właczanie do aktywnego i konkretnego działania na rzecz ochony środowiska.  W ramach projektu zorganizowane będą: Wycieczki, konkursy i inne dzałania o charakterze proekologicznym.

Projekt jest realizowany w naszej szkole od czerwca 2012 roku.

Jedno z pierwszych zrealizowanych działań to wyjazd 45 uczniów naszej szkoły w Tatry. Uczestnicy poznawali unikalną przyrodę tarzańską wedrując ścieżkami Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zwiedzając Muzeum Tatrzańskie. Więcej zdjęć w GALERII

zakop1gory3

W nowym roky szkolnym 2012/2013 realizację zadań projektu rozpoczęliśmy w dniu 14 września uczestnicząc w akcji Srzątanie Świata.

sprzsprz1

Uczniowie starszych klas na zajęciach przyrodniczych zadbali o zieleń wokół szkoły. Ze srodków uzyskanych w ramach projektu zakupiliśmy rośliny ozdobne i posadziliśmy je na terenie szkoły. Z krzewów iglastych i liściastych powstał efektowny ogródek.

projektprojekt3

W dniu 2 października 2012 r.  32 uczniów klas IV-VI uczestniczyło w niezwykle interesującej wycieczce do kopalni wegla brunatnego w Bełchatowie.

Sprawozdanie z wycieczki.

belch91belch93

 

Kolejnym działaniem w ramach projektu był wyjazd ucznów do Leśnego akładu Doświadczalnego w Rogowie i uczestnictwo w zajeciach edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacji Leśnej. Wyjazd odbył się w dniu 11 października 2012 r.

SPRAWOZDANIE                Galeria

rogow20121rogow20125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym etapem realizacji projektu  finansowanego ze srodków WFOŚiGW w dniu 16 października 2012 roku uczniowie młodszych klas wyjechali na wycieczkę do Łodzi. W programie wycieczki znalazło się obejrzenie filmu przyrodniczego w Cinema City, spacer po ZOO i zwiedzanie Palmiarni Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. Szczegóły w SPRAWOZDANIU.

lodz8lodz9