wfoigw„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LNIŚNIE OTRZYMAŁA, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI DOTACJĘ NA UTWORZENIE PRACOWNI W RAMACH KONKURSU

„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

Nazwa zadania: EKO-ŚWIAT – moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Lniśnie

Wartość ogólna zadania:  – 21 550,00
dotacja WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 19 900,00 zł

ZAKRES PROJEKTU

Projekt „EKO-ŚWIAT- moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Lniśnie” obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

1. Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania:

a) pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

 • Model energia odnawialna – wody-wiatru-słońca
 • Model do rysowania mapy poziomicowej
 • Termometr demonstracyjny
 • Paski wskaźnikowe ph (0-14)
 • Lupy plastikowa z 3-krotnym powiększeniem
 • Zestaw pojemników do próbek z nosidłem
 • Palnik alkoholowy (150ml) z knotem i stojakiem z siatką
 • Filmy przyrodnicze
 • Płyty CD z głosami ptaków
 • Model tułowia ludzkiego z głową, 11-cz.,1/2 wielkości naturalnej
 • Pudełka z opiłkami + magnesy (zestaw klasowy)
 • Przyrząd do demonstracji przewodności cieplnej  różnych metali
 • Walizka Ekobadacza

b) wyposażenie pracowni:

 • Biurko nauczyciela dwuszafkowe z szufladami i zamkiem centralnym.
 • Krzesło nauczycielskie
 • Stół uczniowski 3-osobowy na stelażu zielonym
 • Krzesło szkolne „Bolek” zielone
 • Szafy wnękowe
 • Szafa na pomoce dydaktyczne
 • Stojak do przechowywania plansz i map
 • Tablica wystawiennicza
 • Zakup i montaż rolet okiennych w oknach
 • Tablica szkolna biała sucho-ścieralna
 • Szafka
 • Fototapeta

c) sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne:

 • Tablica interaktywna
 • Laptop z systemem
 • Projektor
 • Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe
 • MOBILNY SYSTEM NAGŁOŚNIENIA Z AKUMULATOREM

2. Cele programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania  „EKO-ŚWIAT- moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Lniśnie”

 • Kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska i poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko;
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;
 • Kształtowanie umiejętności kluczowych dotyczących rozumowania, wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz korzystania z informacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco oraz po zakończeniu jego realizacji. Wiadomości i umiejętności uczniów będą oceniane przez nauczycieli prowadzących zajęcia zgodnie z kryteriami zawartymi w Przedmiotowych Systemach Oceniania i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 
Propozycje kontroli i oceny uczniów:
•    Obserwacja pracy uczniów na zajęciach;
•    Udział i zaangażowanie uczniów w akcje ekologiczne;
•    Wyniki zbiórki surowców wtórnych;
•    Testy sprawdzające poziom opanowania wiadomości i umiejętności;
•    Aktywny udział w konkursach i ich wyniki.

Więcej informacji na temat projektu „Moja wymarzona ekopracownia” oraz działalności Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie:
 
www.wfosigw.lodz.pl