1

1 września 2016r.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
2
 23 – 31 grudnia 2016r.
 Zimowa przerwa świąteczna podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
3
 16 – 29 stycznia 2017r.
 Ferie zimowewojewództwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
4
 13 – 18 kwietnia 2017r.
 Wiosenna przerwa świąteczna podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
5
 23 czerwca 2015r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
6
 24 czerwca –
31 sierpnia 2017r.
 Wakacje podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.