W dniu 21 marca 2017 roku w szkole odbyły się obchody Dnia Ziemi zorganizowane pod hasłem:
Ziemia Wyspa Zielona.
Inspiracją do tegorocznych obchodów stała się piosenka, której podczas obchodów uczniowie uczyli się,
a na zakończenie wspólnie zaśpiewali. Dzień ten przebiegał według następującego porządku:
 
1. Przemarsz przez wieś z transparentem i balonami.
2. Podczas marszu nauka fragmentów piosenki-„Ziemia wyspa zielona”.
3. Po powrocie malowanie w klasach plakatów do fragmentu piosenki.
4. Prezentacja plakatów i wspólne wykonanie nauczonej piosenki.
5. Oglądanie filmu -niespodzianki -” Czy czeka nas koniec?”
 
Na koniec obchodów zorganizowano wystawę plakatów
i wręczono pamiątkowe dyplomy dla poszczególnych klas.