W dniu 4 września 2017 r. o godz. 8.30 w Szkole Podstawowej w Lniśnie odbyło się w uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście zebrali się na korytarzu szkolnym. Gdy wybrzmiał pierwszy dzwonek, wszyscy uroczyście odśpiewali hymn narodowy. Następnie pani dyrektor Lucyna Kubik powitała wszystkich zebranych, a w szczególności dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły. W dalszej części przemówienia pani dyrektor mówiła o zmianach, jakie czekają szkołę w nadchodzącym roku w związku z wprowadzaniem reformy oświatowej. Nasza szkoła stała się ośmioklasową szkołą podstawową. Pani dyrektor, przedstawiła nowych nauczycieli oraz poinformowała o przydziale przedmiotów i wychowawców klas. Uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły pani dyrektor życzyła miłej i owocnej pracy. Następnie głos zabrali p. Wójt Gminy Godzianów i p. Przewodnicząca Rady Gminy, którzy w serdecznych słowach zwrócili się do uczniów życząc samych piątek.
Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do swoich klas na spotkania z wychowawcami. Ostatnim elementem uroczystości była Msza św. w kościele parafialnym w Janisławicach.