Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w wyjątkowych warunkach.

Tylko wspólna odpowiedzialna postawa i współpraca pozwoli nam zminimalizować ryzyko zachorowań i bezpiecznie prowadzić proces nauczania w szkole.