W zawiązku z komunikatem Ministerstwa  Edukacji Narodowej z dnia 14.01.2021r. i rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Od poniedziałku 18 stycznia 2020 r. do zajęć stacjonarnych w szkole wracają klasy I i II.
Zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym według zaleceń MEiN.
Dowóz uczniów do szkoły będzie zorganizowany „gimbusem” jak przed wprowadzeniem nauki zdalnej.
Pozostałe klasy do końca stycznia będą się uczyć w systemie zdalnym według planu sprzed przerwy świątecznej.
Klasę VIII zapraszamy na konsultacje w dotychczasowych godzinach.
 
Więcej informacji z MEiN: