„Jakże jesteśmy szczęśliwe dziś, my polskie dzieci, w wolnym urodzone kraju! Jakże jasno dziś nam Biały Orzeł świeci w dniu Trzeciego Maja! Dziś w wolnej Polsce naród cały święci, ten dzień radosny, dzień wolności i chwały, święto wiosny.”

Janina Majewska

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły, jest wspaniałą możliwością uzmysłowienia wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: ojczyzna i patriotyzm. W tym roku krótki apel przygotowały dzieci z naszego przedszkola.

Kliknij w zdjęcie