Znalezione obrazy dla zapytania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej Szkoła Podstawowa w Lniśnie w roku szkolnym 2016/2017 realizuje zadanie  „Woda na wagę złota – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Lniśnie” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji – Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach. Wartość zadania – 10 707 zł Dotacja  z WFOŚiGW w Łodzi – do kwoty 8.925,00  Celem projektu jest uświadomienie dzieciom, rodzicom  jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie.  W ramach działań projektowych uczniowie mają zorganizowane wyjazdy edukacyjne, wycieczki np. do Łodzi, Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, zajęcia stacjonarne, warsztaty  wykonali wiele doświadczeń badając właściwości wody i obieg wody w przyrodzie, poznali zwierzęta i rośliny żyjące w środowisku wodnym, szukali sposobów na racjonalne gospodarowanie wodą w domu i  w szkole. W ramach dotacji zakupione zostały pomoce do prowadzenia zajęć na kwotę 900,00 zł między innymi
  1. Filmy o tematyce przyrodniczej,
  2. Mapy
  3. Model obiegu wody w przyrodzie
  4. Plansze „Wda w życiu człowieka.
Od rozpoczęcia realizacji zadania można obejrzeć na korytarzu szkolnym  gazetkę informacyjną o realizacji zadania i wystawy pokonkursowe. W ramach zadania uczniowie mają możliwość udziału w różnych konkursach: fotograficznym, multimedialnym na prezentację, plastycznym oraz wiedzowym. Nagrody dla laureatów również zostały zakupione z dotacji. Dzień Dziecka w szkole był dobrą okazja do podsumowania zadania i przebiegał pod hasłem „O wodzie na wesoło”. Były filmy, ciekawostki o wodzie, konkursy wiadomości o wodzie oraz ciekawe zabawy, których najważniejszym elementem była woda.